Šťastný nový rok 2024!

Nezaradené

Všetko dobré do nového roku 2024 Vám praje FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka!

Veríme, že rok 2024 Vám prinesie mnoho futbalovej radosti!