Adam Kalinay

Zamestnanie Manažér mediálneho sektoru
Birthplace