Vladimír Vojtášek

Zamestnanie Časomerač, Vedenie klubu
Birthplace