Mládež

V súčasnosti máme v rámci mládežníckych tímov zastúpenie v kategóriách U9, U11, U13 a dorast. V budúcnosti plánujeme vytvoriť kategóriu U15. Detailné informácie o príslušných kategóriách nájdete v jednotlivých sekciách.